Ridehusene må kun benyttes af medlemmer af VSR i klubbens timer

Alle halv-, hel- og delparter samt ejere og disses parter skal være medlem af VSR

ALLE ryttere uanset alder skal bære ridehjelm, også når der rides i terræn (ryttere over 18 år kan undtages, såfremt lægeerklæring kan forevises). Medbring altid mobiltelefon ved ridning i terræn, af sikkerhedshensyn

Alle ryttere under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved springning

Det er kun undervisere og ryttere, der trækker en hest, som må opholde sig til fods på ridebanen

Når du trækker ind og ud af ridehuset, skal du vise ubetinget hensyn til øvrige ryttere, og give klar besked, før du går ind eller ud

Opsidning og afsidning foregår i midten i en af cirkelvolterne

Der skridtes på hovslaget – og kun en og en

Der rides venstre skulder mod venstre skulder, dog rides på samme volte, hvis der er mange i ridehuset. Ønsker du at skifte volte, når der er mange ryttere, skal du altid højt og tydeligt sige ”jeg changerer” - inden du gør det

Vis hensyn og hold passende afstand – 2 meter – til andre ryttere

Det er ikke tilladt, at ride eller trække heste med musikanordninger i begge ører af hensyn til sikkerheden

Brug af mobiltelefon er ikke tilladt under ridning – heller ikke, når der skridtes af eller på, hvis det undtagelsesvis er nødvendigt, skal det foregå på midten i en af cirkelvolterne og i parade

Når du rider på cirkelvolte, skal du vige fra hovslaget for ryttere, der rider på lige spor

Se altid op og orienter dig om, hvor andre ryttere befinder sig. Se dig tilbage og tjek om, der er fri bane, når du skal ind eller ud fra hovslaget

Det er ikke tilladt, at holde på hovslaget og snakke, det er til gene for andre ryttere

Overdreven brug af pisk, sporer eller uberettiget afstraffelse af hesten er forbudt ligesom, det er forbudt, at hive, flå eller save hesten i munden

Der skal vises hensyn til ryttere, som modtager undervisning af de 2 faste dressur-undervisere med skemalagt undervisning. De 2 underviseres henstillinger skal altid efterkommes. Øvrige personer, der ønsker at undervise har ikke ret til særhensyn, men skal tage hensyn til de andre ryttere

Hvis du ønsker, at longere en hest, skal du først vurdere om, det er til stor gene for andre ryttere og om, det er forsvarligt, fx hvis der er mange små ponyryttere, som ikke har fuld kontrol over ponyen

Ved løslongering i det lille ridehus, skal der altid skærmes af foran spejlet (bånd sættes op på tværs af ridehuset)

Brug af udendørs ridebane må kun ske efter aftale med Lis. Hvis banen er tung fx pga. regn må ridebanen aldrig benyttes, det kan ødelægge hestens ben

Det er ikke tilladt, at side på barrieren. Skridttæpper, tøj mv. skal placeres, så det ikke hænger ud over barrieren

Der må ikke løbes, råbes eller leges i hallen

Sluk lyset og luk porte og døre, når du er den sidste, som forlader hallen

Følg os på Facebook

Det sker...

Der er ingen kommende begivenheder

Skal du have part eller deltage i stævner skal du være med i Vestskovens Rideklub

Hestens velvære ...

Husk

Der er ingen kommende begivenheder

Vores Sponsorer

Rytterhuset

Rytterhuset - Alt i udstyr til dig og din hest" 

GILA Vinimport

Køb din vin samtidigt med at du støtter klubben!

Du kan læse mere om vinene fra Gila Vinimport på www.gilavin.dk

AP Skat Regnskab

Vi tilbyder hjælp til din skatteopgørelse, selvangivelse og årsopgørelse.

Læs mere om os på www.apskatregnskab.dk

Gå til toppen