Mandag - Onsdag

MANDAG
Lille Ridehus

MANDAG
Stort Ridehus

TIRSDAG
Lille Ridehus

TIRSDAG
Stort Ridehus

ONSDAG
Lille Ridehus

ONSDAG
Stort Ridehus

12.00 - 13.00

VSR

VSR

VSR

VSR

VSR

VSR

13.00 - 14.00

VSR

VSR

VSR

VSR

VSR

VSR

14.00 - 15.00

VSR

VSR

VSR

VSR

VSR

VSR

15.00 - 16.00

VSR

VSR

VSR

VSR

VSR

VSR

16.00 - 17.00

Rideskole

Rideskole

Rideskole

Rideskole

Rideskole

Rideskole

17.00 - 18.00

Rideskole

Rideskole

Rideskole

VSR

Rideskole

Rideskole

18.00 - 19.00

VSR

Rideskole

VSR

Rideskole

VSR

Rideskole

19.00 - 20.00

VSR

Rideskole

Lukket Rideskole

Rideskole

VSR

VSR

20.00 - 21.00

VSR

VSR

VSR

VSR

VSR

VSR

21.00 - 22.00

VSR

VSR

VSR

VSR

Lukket

Lukket

22.00

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket

22.00

ALLE

SKAL

VÆRE

UDE

AF

STALDEN

Fodring

19:00

19:00

19:00

19:00

18:00

18:00

Torsdag

TORSDAG
Lille Ridehus

TORSDAG
Stort Ridehus

12.00 - 13.00

VSR

VSR

13.00 - 14.00

VSR

VSR

14.00 - 15.00

VSR

VSR

15.00 - 16.00

Rideskole

VSR

16.00 - 17.00

Rideskole

Rideskole

17.00 - 18.00

Rideskole

Rideskole

18.00 - 19.00

VSR

VSR

19.00 - 20.00

Rideskole

Rideskole

20.00 - 21.00

VSR

VSR

21.00 - 22.00

VSR

VSR

22.00 - 23:00

VSR

VSR

23:00

Lukket

Lukket

23:00

ALLE SKAL VÆRE

UDE AF STALDEN

Fodring

19:00

19:00

Fredag

FREDAG
Lille Ridehus

FREDAG
Stort Ridehus

12.00 - 13.00

VSR

VSR

13.00 - 14.00

VSR

VSR

14.00 - 15.00

VSR

VSR

15.00 - 16.00

VSR

VSR

16.00 - 17.00

Rideskole

Rideskole

17.00 - 18.00

Rideskole

Rideskole

18.00 - 19.00

VSR

VSR

19.00 - 20.00

VSR

VSR

20.00 - 21.00

VSR

VSR

21:00

Lukket

Lukket

21:00

ALLE SKAL VÆRE

UDE AF STALDEN

Fodring

17:00

17:00

Lørdag

LØRDAG
Lille Ridehus

LØRDAG
Stort Ridehus

08.00 - 09.00

VSR

VSR

09.00 - 10.00

VSR

VSR

10.00 - 11.00

VSR

Rideskole

11.00 - 12.00

Rideskole

Rideskole

12.00 - 13.00

VSR

Rideskole

13.00 - 14.00

Rideskole

Rideskole

14.00 - 15.00

Rideskole

Rideskole

15.00  - 16.00

VSR

VSR

16.00 - 17.00

VSR

VSR

17.00 - 18.00

VSR

VSR

18:00

Lukket

Lukket

18.00

ALLE SKAL VÆRE

UDE AF STALDEN

Vinter : Hestene bliver fodret kl. 16.00

Sommer : Hestene bliver fodret kl. 14.00

Søndag

SØNDAG
Lille Ridehus

SØNDAG
Stort Ridehus

08.00 - 09.00

VSR

VSR

09.00 - 10.00

VSR

VSR

10.00 - 11.00

VSR

VSR

11.00 - 12.00

VSR

VSR

12.00 - 13.00

VSR

VSR

13.00 - 14.00

VSR

VSR

14.00 - 15.00

VSR

VSR

15.00  - 16.00

VSR

VSR

16.00 - 17.00

VSR

VSR

17.00 - 18.00

VSR

VSR

18:00

Lukket

Lukket

18.00

ALLE SKAL VÆRE

UDE AF STALDEN

Vinter : Hestene bliver fodret kl. 16.00

Sommer : Hestene bliver fodret kl. 15.00

 

Sommer

Vinter

Mandag

19:00

19:00

Tirsdag

19:00

19:00

Onsdag

18:00

18:00

Torsdag

19:00

19:00

Fredag

17:00

17:00

Lørdag

14:00

16:00

Søndag

15:00

16:00

Ridehusene må kun benyttes af medlemmer af VSR i klubbens timer

Alle halv-, hel- og delparter samt ejere og disses parter skal være medlem af VSR

ALLE ryttere uanset alder skal bære ridehjelm, også når der rides i terræn (ryttere over 18 år kan undtages, såfremt lægeerklæring kan forevises). Medbring altid mobiltelefon ved ridning i terræn, af sikkerhedshensyn

Alle ryttere under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved springning

Det er kun undervisere og ryttere, der trækker en hest, som må opholde sig til fods på ridebanen

Når du trækker ind og ud af ridehuset, skal du vise ubetinget hensyn til øvrige ryttere, og give klar besked, før du går ind eller ud

Opsidning og afsidning foregår i midten i en af cirkelvolterne

Der skridtes på hovslaget – og kun en og en

Der rides venstre skulder mod venstre skulder, dog rides på samme volte, hvis der er mange i ridehuset. Ønsker du at skifte volte, når der er mange ryttere, skal du altid højt og tydeligt sige ”jeg changerer” - inden du gør det

Vis hensyn og hold passende afstand – 2 meter – til andre ryttere

Det er ikke tilladt, at ride eller trække heste med musikanordninger i begge ører af hensyn til sikkerheden

Brug af mobiltelefon er ikke tilladt under ridning – heller ikke, når der skridtes af eller på, hvis det undtagelsesvis er nødvendigt, skal det foregå på midten i en af cirkelvolterne og i parade

Når du rider på cirkelvolte, skal du vige fra hovslaget for ryttere, der rider på lige spor

Se altid op og orienter dig om, hvor andre ryttere befinder sig. Se dig tilbage og tjek om, der er fri bane, når du skal ind eller ud fra hovslaget

Det er ikke tilladt, at holde på hovslaget og snakke, det er til gene for andre ryttere

Overdreven brug af pisk, sporer eller uberettiget afstraffelse af hesten er forbudt ligesom, det er forbudt, at hive, flå eller save hesten i munden

Der skal vises hensyn til ryttere, som modtager undervisning af de 2 faste dressur-undervisere med skemalagt undervisning. De 2 underviseres henstillinger skal altid efterkommes. Øvrige personer, der ønsker at undervise har ikke ret til særhensyn, men skal tage hensyn til de andre ryttere

Hvis du ønsker, at longere en hest, skal du først vurdere om, det er til stor gene for andre ryttere og om, det er forsvarligt, fx hvis der er mange små ponyryttere, som ikke har fuld kontrol over ponyen

Ved løslongering i det lille ridehus, skal der altid skærmes af foran spejlet (bånd sættes op på tværs af ridehuset)

Brug af udendørs ridebane må kun ske efter aftale med Lis. Hvis banen er tung fx pga. regn må ridebanen aldrig benyttes, det kan ødelægge hestens ben

Det er ikke tilladt, at side på barrieren. Skridttæpper, tøj mv. skal placeres, så det ikke hænger ud over barrieren

Der må ikke løbes, råbes eller leges i hallen

Sluk lyset og luk porte og døre, når du er den sidste, som forlader hallen

Underkategorier

Følg os på Facebook

Det sker...

Der er ingen kommende begivenheder

Skal du have part eller deltage i stævner skal du være med i Vestskovens Rideklub

Hestens velvære ...

Husk

Der er ingen kommende begivenheder

Vores Sponsorer

Rytterhuset

Rytterhuset - Alt i udstyr til dig og din hest" 

GILA Vinimport

Køb din vin samtidigt med at du støtter klubben!

Du kan læse mere om vinene fra Gila Vinimport på www.gilavin.dk

AP Skat Regnskab

Vi tilbyder hjælp til din skatteopgørelse, selvangivelse og årsopgørelse.

Læs mere om os på www.apskatregnskab.dk

Gå til toppen